วิธีการที่มีความเกี่ยวข้อง Mormons ในศตวรรษที่ 21? ศาสนา Mormon เปิด

Posted on March 1, 2011

0


มันคือเรื่องจริงไม่เหมาะสมในการเคาะความเชื่อของคนอื่น ๆ หลายคนเข้าใจในสิ่งที่มาตรฐานเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ แต่ก็มักจะแตกต่างกันกับศาสนาอื่น ๆ เป็นตัวอย่างที่ดีของการนี้เพื่อเป็นความเชื่อ Mormon เมื่อหนึ่งจะใช้เวลามองใกล้ที่หนึ่งเหล่านี้ แต่จะพบว่ามีหลายรูปแบบแปลก ๆ ของความเชื่อและการปฏิบัติของที่ Mormons ปฏิบัติตาม มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในการสรุปผลของตัวเองเป็นความถูกต้องของศาสนาตัวเอง

ในการเริ่มต้นสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าในแองเจิลโมโรนี ตอนนี้เห็นว่าเป็นผู้เผยพระวจนะที่จริงเขียนหนังสือของ Mormon สำหรับคริสตจักร เขาเชื่อว่าเป็นบุตรชายของคนปัญญาอ่อนที่เป็นนบีจริงตัวเอง คนโง่ในข้อตกลงชีวิตกับส่วนหลังของศตวรรษที่สี่มุ่งหน้าเข้าสู่จุดเริ่มต้นของที่ห้า

ศีลล้างบาปในศาสนา Mormon ถือเป็นการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับคนหนึ่งเป็นบัพติศมาและมีการยืนยันจากพระสงฆ์ของ Mormons มันก็ช่วยให้พวกเขาเป็นสมาชิกของคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย เป็นที่เชื่อกันว่าล้างบาปได้อันดับที่เฉพาะเจาะจงมาก บัพติศมาจะถือเป็นสัญลักษณ์ของการบรรเทาอาการของความผิด จุดประสงค์ที่สองคือคนที่ถูกบัพติศมาเป็น repenting และตอนนี้มีสิทธิเป็นสมาชิกของคริสตจักรและอาณาจักรของพระเจ้าบนโลก ที่สามคือการที่มันเป็นประตูสู่ส่วนท้องฟ้าแห่งราชอาณาจักรสวรรค์และในที่สุดที่สี่เป็นที่ที่มีการเปิดการประกอบพิธีฉลอง

เมื่อมาถึง Mormonism และความบริสุทธิ์มีความหมายกฎหมายที่เข้มงวดมากว่าสิ่งที่กฎหมายได้รับการเขียนเกี่ยวกับความดีงามจะยังคงอยู่กันตลอดศาสนา

ตามศาสนศาสตร์ของความเชื่อ Mormon, ความเชื่อจะขึ้นอยู่กับพระวรสารของพระเยซูตามพระคัมภีร์หนังสือและหนังสือของ Mormon ก็กล่าวว่าความหวังในสิ่งที่ไม่ได้เห็นและนี่คือวิธีที่พวกเขาแยกประเภทความเชื่อ

เกรซมาด้วยความเมตตาของพระคริสต์มีความหมายในความช่วยเหลือของพระเจ้าหรือความแรงของ

การละทิ้งศาสนาได้ดีขึ้นนี้จะขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนของอัครสาวกของสิ่งที่จะเป็นคล้ายกับว่าการ King James Bible

Mormons ยังเชื่อในจิตวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นสมาชิกที่สามของพระเจ้า

ที่ซึ่งมันเริ่มที่จะเป็นที่น่าสนใจเป็นที่ที่ผู้นำของพวกเขาโจเซฟสมิ ธ ได้รับการพิจารณาเป็นนบี เขาเกิดใน 1805 และเขาเป็นพื้นเจตนาที่จะเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า แต่ส่วนใหญ่ของ foretelling โจเซฟไม่เคยเกิดขึ้นมาได้

หลายคนไม่ทราบว่าคริสตจักรของสิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา Mormon หลักคำสอน Mormon สอนว่าเรากำลังอาศัยอยู่ในวันหลัง

วางบนของมือเป็นสิ่งที่คริสตจักร Mormon เชื่อว่าจะเรียกอำนาจของพระเจ้าเหมือนที่ทันสมัยในศาสนาคริสต์

เปิดเผยโมเดิร์นหมายถึงการสื่อสารระหว่างพระเจ้าและลูก ๆ ของเขาอยู่บนโลกนี้

สวด Mormon จะขึ้นอยู่มากขึ้นดังนั้นในประวัติศาสตร์คริสตจักร Mormon

ที่เกี่ยวกับเพลง Mormon มีความรู้สึกผสมกับเรื่องนี้ว่ามันจะมีดีหรือ connotations ไม่ดี เยรูซาเล็มใหม่เรียกว่าศิโยนและเมื่อมันมาถึงข้อบัญญัติ เหล่านี้เชื่อว่าเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และพิธีการ พระพรเป็นพระราชาคณะที่มีให้กับบุคคลที่สมควร

พวกเขาได้วางไว้โดยเน้นหนักในการสวดมนต์ แต่ความเชื่อของพวกเขาเป็นศูนย์กลางยังคงรอบศาสดา Mormon กลับใจคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อมั่นในการประกอบพิธีฉลองเป็นอย่างดีและเป็นอิสระจากบาป พวกเขาเชื่อว่าซาตานยังเรียกว่าปีศาจและถูกวิญญาณลดลงอีกอย่างหนึ่งเชื่อว่าเป็นหินผู้ทำนาย เหล่านี้จะใช้ในการจัดทำขึ้นโดยพระเจ้าเพื่อช่วยในการแปลภาษาและในโองการ รวมทั้งที่พวกเขาเชื่อมั่นในจิตวิญญาณและการถือสถานที่เดียวกันสำหรับบัญญัติสิบ

Advertisements
Tagged: ,